Nowe daty dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Parczew, dn. 27.04.2020r.    

       Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.   

      Dyrektora Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie zmieniające

                      Zarządzenie nr 15/ 2019 z dnia 25 września 2019 r.

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017, poz. 1603  ), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.) § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), oraz komunikatu dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,  egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku 

 zarządzam , co następuje :

                                                                  §1

   W roku szkolnym 2019/2020  ustalam nowe daty dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w wymiarze 7 dni :

  1. 31.10.2019r. (czwartek)
  2. 02.01.2020r. (czwartek)
  3. 03.01.2020r.( piątek)
  4. 08.06.2020r. (poniedziałek- matura pisemna j. polski)
  5. 09.06.2020r. ( wtorek – matura pisemna matematyka)
  6. 10.06.2020r. ( środa – matura pisemna j. angielski)
  7. 12.06.2020r. ( piątek)

 Trzy dni  pozostają do dyspozycji dyrektora  zgodnie z potrzebami   organizacji pracy szkoły.

                                                       §2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content