| Projekty

Szkoła realizuje projekt pod tytułem: „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca II Edycja” wspołfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020…

Wkrótce więcej informacji.