Jakie stypendia mogą otrzymać nasi uczniowie?

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
    – dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce

  2. Stypendium Starosty Powiatu
    – za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

  3. Młodzież z klas kończących się maturą otrzymują stypendia z funduszy unijnych w wysokości 100 zł. miesięcznie (kryterium dochodu na członka rodziny).