| Internat w szkole

Istnieje możliwość odpłatnego
korzystania z bazy noclegowej internatu.

| Kontakt

tel. 83 355 11 28
(do godz. 15:00)