Historia

 • 1947 - 1948 r.

   

  Szkoła powstała 1 września 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Kształciła uczniów w zawodzie mechanicznym. Od 1948 r. w szkole powstała klasa krawiecka.

 • Zmiana budynku
  Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego „GRACJA” przy ul. Wojska Polskiego. Na potrzeby szkoły przeznaczono budynek po przeciwnej stronie ul. Wojska Polskiego 1, który do dziś jest jej siedzibą.
 • 1950 r.
  Z chwilą powstania 6-letniego planu gospodarczego, w związku z rozbudową przemysłu, spółdzielczości produkcyjnej i innych dziedzin gospodarki kraju wzrosło zapotrzebowanie na pracowników różnych dziedzin. Był to okres rozwoju szkolnictwa zawodowego, jako najbardziej przystępnego sposobu kształcenia. W PŚSZ kształcono wówczas tokarzy w 6 oddziałach, krawców i ślusarzy maszyn rolniczych.
 • 1960 r.
  W miarę upływu lat szkoła zainspirowana rozwojem miasta i regionu kształciła w różnych kierunkach takich jak: tokarz, ślusarz mechanik, krawiec odzieży ciężkiej i lekkiej, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, hutnik i zdobnik szkła.
 • 1968 - 1969 r.
  W latach 1968 – 69 dominują dwa zasadnicze kierunki kształcenia: krawiecki – trzy klasy dziewcząt i metalowy – siedem klas koedukacyjnych.
 • 1972 r.
  W roku 1972 utworzono Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Dało to dużej części absolwentów możliwość kontynuowania nauki na szczeblu szkoły średniej kończącej się dyplomem i świadectwem dojrzałości.
 • 1974 r.
  1 września 1974 roku decyzją kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie. W latach siedemdziesiątych, wraz z rozwojem przemysłu elektronicznego Zespół Szkół Zawodowych otworzył nowy kierunek kształcenia zawodowego – monter podzespołów radiowo – telewizyjnych.
 • 1984 r.

   

  W roku 1984 – w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie przyjmuje imię Stanisława Staszica. Akt nadania imienia, w obecności władz oświatowych i administracyjnych, z udziałem grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej odczytała Inspektor Oświaty i Wychowania w Parczewie Jolanta Gajko. Szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar ufundowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne i Komitet Rodzicielski.

 • 1986 r.
  W 1986 r. w miejsce trzyletniego Technikum Mechanicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaje pięcioletnie Technikum Mechaniczne dla absolwentów szkół podstawowych.
 • 1990 r.
  Następnie w roku 1990 r. powstaje pięcioletnie Technikum Elektroniczne na podbudowie szkoły podstawowej, a w rok później zostaje reaktywowane trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ.
 • 1992 r.

   

  W dniu 28 września 1992 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Parczewie. Mieści się tam dziesięć nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych, gabinet lekarski i stomatologiczny.

 • 1995 r.
  W roku 1995 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica został przyjęty do Towarzystwa Szkół Staszicowskich. W tym okresie rozpoczęto budowę hali sportowo – widowiskowej przy ZSZ w Parczewie. Oddano ją do użytku w 2000 roku.
 • 1997 r.

   

  7 czerwca 1997 roku Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie obchodził uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia. W czasie tej uroczystości, z udziałem byłych dyrektorów, pedagogów i wychowanków, odsłonięto pamiątkową tablicę na frontowej ścianie budynku. Aktu odsłonięcia dokonali bialskopodlascy parlamentarzyści: senator Henryk Makarewicz i poseł Tadeusz Sławecki.

 • 2000 r.

   

  Od 1 września 2000 r. do 1 września 2004 r. szkoła nosiła nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nazwa ta odzwierciedlała tendencje kształcenia szkoły, czyli obok kształcenia młodzieży, realizuje program kształcenia dorosłych.

 • 2004 r.

   

  Od 1 września 2004 r. do 1 września 2019 r. szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie.

 • 2005 r.

   

  W dniach 2 – 3 lipca 2005 roku odbył się I Zjazd Absolwentów Technikum i Zasadniczych Szkół Zawodowych w Parczewie Roczników Technikum 1972 – 1995 i Roczników Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1947 – 1985.

 • 2007 r.

   

  5 marca 2007 r. zainaugurowano obchody 60 – lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, które zakończyły się do II Zjazdem Absolwentów, klas Technikum rocznik 1972 – 2000 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1947 – 1990 w dniach 30.06 – 01.07.2008 r.

 • 2019 r.

   

  Od 1 września 2019 r. po Reformie Systemu Edukacji szkoła nosi nazwę Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.

| W historii istnienia szkoły kolejnymi dyrektorami byli:

Stanisław Cholewa
01.09.1947 r.– 31.08.1957 r.
Amelia Cholewa
01.09.1957 r. – 31.08.1958 r
Ignacy Misztal
01.09.1958 r. – 31.08.1973 r.
inż. Henryk Szych
01.09.1973 r. – 18.01.1975 r.
mgr Zbigniew Ziółkowski
01.02.1975 r. – 31. 08.1980 r.
mgr Jan Rzeżutka
01.09.1980 r. – 31.12.2011 r.
mgr inż. Mirosław Kowalski
01.01.2012 r. – obecnie

| Szkoła w chwili obecnej

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie aktualnie  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.