Historia

 • 1947 - 1948 r.

   

  Szkoła powstała 1 września 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Kształciła uczniów w zawodzie mechanicznym. Od 1948 r. w szkole powstała klasa krawiecka.

 • Zmiana budynku
  Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego „GRACJA” przy ul. Wojska Polskiego. Na potrzeby szkoły przeznaczono budynek po przeciwnej stronie ul. Wojska Polskiego 1, który do dziś jest jej siedzibą.
 • 1950 r.
  Z chwilą powstania 6-letniego planu gospodarczego, w związku z rozbudową przemysłu, spółdzielczości produkcyjnej i innych dziedzin gospodarki kraju wzrosło zapotrzebowanie na pracowników różnych dziedzin. Był to okres rozwoju szkolnictwa zawodowego, jako najbardziej przystępnego sposobu kształcenia. W PŚSZ kształcono wówczas tokarzy w 6 oddziałach, krawców i ślusarzy maszyn rolniczych.
 • 1960 r.
  W miarę upływu lat szkoła zainspirowana rozwojem miasta i regionu kształciła w różnych kierunkach takich jak: tokarz, ślusarz mechanik, krawiec odzieży ciężkiej i lekkiej, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, hutnik i zdobnik szkła.
 • 1968 - 1969 r.
  W latach 1968 – 69 dominują dwa zasadnicze kierunki kształcenia: krawiecki – trzy klasy dziewcząt i metalowy – siedem klas koedukacyjnych.
 • 1972 r.
  W roku 1972 utworzono Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Dało to dużej części absolwentów możliwość kontynuowania nauki na szczeblu szkoły średniej kończącej się dyplomem i świadectwem dojrzałości.
 • 1974 r.
  1 września 1974 roku decyzją kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie. W latach siedemdziesiątych, wraz z rozwojem przemysłu elektronicznego Zespół Szkół Zawodowych otworzył nowy kierunek kształcenia zawodowego – monter podzespołów radiowo – telewizyjnych.
 • 1984 r.

   

  W roku 1984 – w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie przyjmuje imię Stanisława Staszica. Akt nadania imienia, w obecności władz oświatowych i administracyjnych, z udziałem grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej odczytała Inspektor Oświaty i Wychowania w Parczewie Jolanta Gajko. Szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar ufundowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne i Komitet Rodzicielski.

 • 1986 r.
  W 1986 r. w miejsce trzyletniego Technikum Mechanicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaje pięcioletnie Technikum Mechaniczne dla absolwentów szkół podstawowych.
 • 1990 r.
  Następnie w roku 1990 r. powstaje pięcioletnie Technikum Elektroniczne na podbudowie szkoły podstawowej, a w rok później zostaje reaktywowane trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ.
 • 1992 r.

   

  W dniu 28 września 1992 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Parczewie. Mieści się tam dziesięć nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych, gabinet lekarski i stomatologiczny.

 • 1995 r.
  W roku 1995 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica został przyjęty do Towarzystwa Szkół Staszicowskich. W tym okresie rozpoczęto budowę hali sportowo – widowiskowej przy ZSZ w Parczewie. Oddano ją do użytku w 2000 roku.
 • 1997 r.

   

  7 czerwca 1997 roku Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie obchodził uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia. W czasie tej uroczystości, z udziałem byłych dyrektorów, pedagogów i wychowanków, odsłonięto pamiątkową tablicę na frontowej ścianie budynku. Aktu odsłonięcia dokonali bialskopodlascy parlamentarzyści: senator Henryk Makarewicz i poseł Tadeusz Sławecki.

 • 2000 r.

   

  Od 1 września 2000 r. do 1 września 2004 r. szkoła nosiła nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nazwa ta odzwierciedlała tendencje kształcenia szkoły, czyli obok kształcenia młodzieży, realizuje program kształcenia dorosłych.

 • 2004 r.

   

  Od 1 września 2004 r. do 1 września 2019 r. szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie.

 • 2005 r.

   

  W dniach 2 – 3 lipca 2005 roku odbył się I Zjazd Absolwentów Technikum i Zasadniczych Szkół Zawodowych w Parczewie Roczników Technikum 1972 – 1995 i Roczników Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1947 – 1985.

 • 2007 r.

   

  5 marca 2007 r. zainaugurowano obchody 60 – lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, które zakończyły się do II Zjazdem Absolwentów, klas Technikum rocznik 1972 – 2000 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1947 – 1990 w dniach 30.06 – 01.07.2008 r.

 • 2019 r.

   

  Od 1 września 2019 r. po Reformie Systemu Edukacji szkoła nosi nazwę Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.

 • 2021 r.

   

  W 2021 r. zakończono realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego”. Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.

W historii istnienia szkoły dyrektorami byli

mgr inż. Mirosław Kowalski
01.01.2012 r. – obecnie
Ignacy Misztal
01.09.1958 r. – 31.08.1973 r.
inż. Henryk Szych
01.09.1973 r. – 18.01.1975 r.
mgr Jan Rzeżutka
01.09.1980 r. – 31.12.2011 r.
mgr Zbigniew Ziółkowski
01.02.1975 r. – 31. 08.1980 r.
Amelia Cholewa
01.09.1957 r. – 31.08.1958 r
Stanisław Cholewa
01.09.1947 r. – 31.08.1957 r.

W historii istnienia szkoły dyrektorami byli

mgr inż. Mirosław Kowalski
01.01.2012 r. – obecnie
mgr inż. Mirosław Kowalski
01.01.2012 r. – obecnie
mgr Jan Rzeżutka
01.09.1980 r. – 31.12.2011 r.
mgr Zbigniew Ziółkowski
01.02.1975 r. – 31. 08.1980 r.
inż. Henryk Szych
01.09.1973 r. – 18.01.1975 r.
Ignacy Misztal
01.09.1958 r. – 31.08.1973 r.
Amelia Cholewa
01.09.1957 r. – 31.08.1958 r
Stanisław Cholewa
01.09.1947 r. – 31.08.1957 r.