Atrakcyjny zawód
to klucz do sukcesu.

Stanisław Staszic (1755-1826)

O szkole

Mottem szkoły są słowa Stanisława Staszica:

“Człowiek  jest materią na każde  dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z niego zrobi.”
W swej działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoła godnie wypełnia motto, jakie mu przyświeca. Oferuje szeroki zakres kierunków kształcenia, utrzymując przy tym wysoki poziom nauczania. Dowodem na to jest wiele osiągnięć uczniów w wielu dziedzinach. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Kierunki kształcenia

FACH TO NIE OBCIACH
DOŁĄCZ DO ZAWODOWCÓW!

Szkoła zapewnia

Naukę języka obcego zawodowego, udział w projektach edukacyjnych, uzupełnianie braków edukacyjnych
w ramach zajęć wyrównawczych

Wyposażone pracownie zawodowe
i przedmiotowe, bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu, halę sportową

Możliwość zamieszkania w internacie, korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

Film o szkole

Dołącz do nas!

Jesteśmy przekonani, że przedstawiona propozycja naszej Szkoły pozwoli Wam na podjęcie trafnych decyzji. Wybierając naszą szkołę znajdziecie w niej dobre warunki do poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności. Znajdziecie u nas również życzliwą atmosferę i przyjaźń, która pozwoli Wam kiedyś stwierdzić, że wybór jakiego dokonaliście, był słuszny.
Skip to content