Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
ul. Wojska Polskiego 1
21-200 Parczew

Mail

sekretariat@zsparczew.pl

Telefon/FAX​

83 355 11 28

Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa dojazdu

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew, telefon – 83 355 11 28, e-mail – sekretariat@zsparczew.pl
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zsparczew.pl lub listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym).
  4. Pani /Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania oraz innym osobom/podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.
Skip to content