Działalność Rady Rodziców

Ze środków komitetu rodzicielskiego finansowane są różnego rodzaju imprezy odbywające się na terenie szkoły, ale nie tylko. Doceniając ciężką pracę i trud włożony w wypełnianie obowiązków szkolnych, rokrocznie przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki edukacyjne oraz wyróżniającym się zaangażowaniem w życie szkoły nagrody, których zakupu dokonuje się ze środków komitetu rodzicielskiego.

Przedstawiciele Rady Rodziców

Elżbieta Bójko
Przewodniczący
Grażyna Czarnacka
Zastępca
Iwona Borzęcka-Łućko
Skarbnik
Cecylia Sikorska
Sekretarz

Każdy rodzic proszony jest do opłacenia składki
na komitet rodzicielski w kwocie 50 zł na pierwsze dziecko i 40 zł na kolejne

Nr konta bankowego:

25 8042 0006 0017 7047 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Parczewie