| Dyrekcja

mgr inż. Mirosław Kowalski
Dyrektor szkoły

E-mail: miroslaw.kowalski@zsparczew.pl

mgr Zdzisław Chmielarz
Wicedyrektor | Kierownik szkolenia praktycznego

E-mail: zdzislaw.chmielarz@zspaczew.pl

| Nauczyciele języków obcych

mgr Anna Brewczuk
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Kamila Wojciechowska-Domańska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Kinga Dębowczyk
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Marzena Świć
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Sylwia Świć
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Zegan
Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Agnieszka Wilczyńska
Nauczyciel języka niemieckiego

| Nauczyciele języka polskiego

mgr Beata Dybała
Nauczyciel języka polskiego
mgr Agata Golonka
Nauczyciel języka polskiego

| Nauczyciele przedmiotów zawodowych

mgr inż. Jacek Abramiuk
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Katarzyna Golonka
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Agnieszka Hajbos
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Anna Jastrzębska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Dariusz Kosiec
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Małogrzata Kozioł
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Beata Musiej
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Mirosław Olszewski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Arkadiusz Piekarski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Dariusz Wróblewski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Tomasz Wysocki
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Maria Drożdżyk
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Adam Wiśniewski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych

| Nauczyciele matematyki

mgr Wojciech Prokopiuk
Nauczyciel matematyki
mgr Iwona Semeniuk
Nauczyciel matematyki

| Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Andrzej Hulajko
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Dariusz Saczuk
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Monika Saczuk
Nauczyciel wychowania fizycznego

| Nauczyciele Historii, WOS, Chemii,

Geografii, Biologii, Fizyki...

mgr Agnieszka Kowalska
Nauczyciel chemii
mgr Mariusz Mazurek
Nauczyciel historii | Edukacji dla bezpieczeństwa | Wiedzy o społeczeństwie
mgr Leszek Makarewicz
Nauczyciel historii
mgr inż. Joanna Szypulska
Nauczyciel biologii
mgr Maria Woźniak
Nauczyciel fizyki
mgr Renata Dziewulska Tyborowska
Nauczyciel geografii | Wychowawca internatu
mgr Agata Oleksiewicz
Nauczyciel plastyki
mgr Renata Sternik
Wychowawca internatu
mgr Anna Milanowicz
Nauczyciel bibliotekarz
mgr Małgorzata Wróblewska
Nauczyciel bibliotekarz
mgr Sylwia Budzyńska
Pedagog

| Nauczyciele religii

ks. mgr Dariusz Żmuda
Nauczyciel religii
ks. mgr Artur Stefaniak
Nauczyciel religii

| Obsługa administracyjna szkoły

Ewa Konieczna
Sekretarz szkoły
mgr Agnieszka Parulska
Intendent

O szkole