Szkoła branżowa

Mechanik monter
maszyn i urządzeń

Okres nauki: 3 lata
Klasa objęta patronatem i programem stypendialnym Fabryki Kabli „ ELPAR”

Kwalifikacje kierunku Mechanik monter maszyn i urządzeń

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

• montowanie maszyn i urządzeń,
• obsługiwanie maszyn i urządzeń,
• instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie po zdaniu odpowiednich egzaminów. Po ukończeniu absolwent może podjąć naukę w Szkole Branżowej II stopnia, dającej możliwość uzyskania tytułu technika i przystąpienia do matury. Kandydaci zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie.

Umiejętności zawodowe Mechanika-montera maszyn i urządzeń:

  • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,

  • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,

  • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,

  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,

  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,

  • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,

  • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,

  • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,

  • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

 1.