Zmiana terminu praktyk zawodowych uczniów klas trzecich

Parczew, dn. 28.04.2020 r.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 
dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie
w sprawie praktyk zawodowych i klasyfikacji uczniów klas trzecich Technikum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi pracę szkoły oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw i punktów usługowych w warunkach  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zarządzam:

  1. Zmianę terminu praktyk zawodowych uczniów klas trzecich Technikum : III TI, III TF, III TS, III TZ.  Praktyki odbędą się w terminie 01 czerwca 2020 r. -26 czerwca 2020 r.
  2. W czasie od 04 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. prowadzimy w klasach trzecich Technikum kształcenie zdalne i oceniamy pracę uczniów w taki sposób aby do 29 maja 2020 r. możliwe było wystawienie ocen rocznych.
  3. Klasyfikacja klas : III TI, III TF, III TS, III TZ odbędzie się razem z klasyfikacją klas młodszych Technikum – 23 czerwca 2020 r.

Mirosław Kowalski

Skip to content