Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie

Parczew , dn. 29.01.2021r.  

                                                                              Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  organizacji nauczania w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 01 lutego 2021 r.  zajęcia praktyczne  w przewidzianym wymiarze godzin będą prowadzone w pracowniach szkolnych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.

W dniach 01.02.2021r. do 26.02.2021r.  Zespole Szkół  im. S. Staszica niżej wymienione zajęcia będą    realizowane w formie stacjonarnej :

  1. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego dla uczniów  wszystkich klas  Technikum .
  2. Konsultacje dla uczniów  klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Jednocześnie  informuję , że od dnia 01 lutego 2021r.  będzie obowiązywał nowy plan lekcji uwzględniający zmiany w organizacji pracy szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy poszczególnych klas i szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Mirosław Kowalski

Skip to content