Komunikat w sprawie organizacji nauczania w okresie od dnia 18.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r.

Parczew , dn. 15.01.2021r.  

                                                                              Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie  organizacji nauczania w okresie od dnia 18.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r.

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 18 stycznia 2021 r.  w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,  dyrektor  szkoły,  może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego o ile z programu nauczania zawodu  nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 18.01.2021r. do 29.01.2021r.  Zespole Szkół  im. S. Staszica niżej wymienione zajęcia mogą być  realizowane w formie stacjonarnej :

  1. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego dla uczniów  wszystkich klas  Technikum .
  2. Konsultacje dla uczniów  klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Jedocześnie informuję , że od dnia 18 stycznia 2021r.  obowiązuje nowy plan lekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy poszczególnych klas i szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Mirosław Kowalski

Skip to content