Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Parczewie

Parczew , dn. 05.02.2021r.  

 Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie  organizacji nauczania w okresie od dnia 08.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 08 lutego 2021 r.  zajęcia praktyczne  w przewidzianym wymiarze godzin będą prowadzone w pracowniach szkolnych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.

Od dnia  08.02.2021r. mogą być przeprowadzane próbne egzaminy maturalne oraz  konsultacje dla chętnych uczniów  klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Udział w konsultacjach jest nieobowiązkowy a ich tematyka powinna uwzględniać zmiany w arkuszach maturalnych matury w maju 2021 roku.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Jednocześnie  informuję , że od dnia 08 lutego 2021r.  nastąpi modyfikacja  planu  lekcji uwzględniająca konieczne  zmiany w organizacji pracy szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy poszczególnych klas i szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Mirosław Kowalski

Skip to content