Nauczanie zdalne

Komunikat

     Dyrektora Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie z dnia 24 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego w okresie od dnia 26.10.2020 r. do dnia 08.11.2020 r. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870  informuję, że od dnia
26 października 2020 r. w Zespole Szkół  im. Stanisława Staszica
w Parczewie nauczanie będzie realizowane w sposób zdalny.

Szczegółowe zasady organizacji nauczania:

– dla uczniów Technikum wszystkie zajęcia prowadzone przez szkołę realizowane są w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik i metod zdalnego nauczania;

– szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

                                                                                                        Dyrektor Szkoły

                                                                                                       Mirosław Kowalski

Skip to content