,,Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą-nauczać!”

,,Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą-nauczać!”
Mark Twain

12 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczął ją dyrektor pan Mirosław Kowalski , który powitał przybyłych gości m.in. Adama Domańskiego – wicestarostę Parczewa, Annę Ignatowicz- kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Janusza Zielińskiego – przewodniczącego komisji ds. oświaty oraz przedstawicieli Rady Rodziców .
W przemówieniach dyrektora, jak i zaproszonych gości można było usłyszeć, jak ważną rolę odgrywają nauczyciele w kształtowaniu umysłów
i charakterów młodego człowieka. Pedagogom życzono cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyrazem wdzięczności były nagrody, wyróżnienia i kwiaty. Młodzież przygotowała humorystyczne przedstawienie z życia szkoły ,,Gdzie diabeł nie może ,tam nauczyciela pośle”. Komizm przeplatał się z satyrą. Dowcipne dialogi pokazywały pracę nauczyciela jako tę, która dostarcza wielu emocji, ale też wymaga odporności, charakteru i nierzadko fantazji niezbędnej w działaniach na płaszczyźnie nauczyciel i uczeń. Nauczyciele, obdarzeni poczuciem humoru bawili się wybornie, a świadczyły o tym rozlegające się salwy śmiechu.
Galeria.
B. Dybała

Skip to content