Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego – rozstrzygnięty

W dniu 24.04.2018r. podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Uczniowie z trzech szkół powiatu parczewskiego zaprezentowali swoje umiejętności językowe w formie prezentacji multimedialnych. W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele języka angielskiego.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Celem konkursu, podobnie jak w poprzednich latach jest propagowanie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów oraz kontynuowanie współpracy pomiędzy młodzieżą i nauczycielami języka angielskiego w szkołach powiatu parczewskiego. Prace zaprezentowane w finale cechował wysoki poziom merytoryczny i językowy.

Osoby nagrodzone w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego: Sandra Chrustowska z LO w Parczewie, Olga Trześniewska z ZSP w Parczewie oraz Alicja Bryguła z LO w Parczewie.

Ponadto wyróżnienia otrzymali: Adrian Gidlewski z ZSP w Parczewie, Julia Kot, Maciej Sokół, Przemysław Kucyk z LO w Parczewie, oraz Patrycja Waszczuk z ZSCKR w Jabłoniu.

Najmilszą częścią było wręczenie nagród ufundowanych przez Zarząd Powiatu Parczewskiego. Pan Adam Domański Wicestarosta Parczewski i Pani Anna Ignatowicz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wraz z Panem Mirosławem Kowalskim Dyrektorem ZSP w Parczewie wręczyli nagrody laureatom oraz wyróżnionym w konkursie podkreślając wysoki poziom językowy uczestników konkursu. Dzięki uprzejmości Firmy Elpar oraz wydawnictwa Macmillan uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto Rada Rodziców przekazała książki i słowniki języka angielskiego.

Pan Wicestarosta Adam Domański nie tylko pogratulował zwycięzcom, ale również wyraził uznanie dla inicjatywy nauczycieli języka angielskiego i zachęcił do organizowania kolejnych edycji konkursu. Na zakończenie Dyrektor Szkoły – pan Mirosław Kowalski, również pogratulował młodzieży osiągniętych sukcesów i zachęcił do dalszej wytrwałej pracy. Wyraził również nadzieję, że gimnazjaliści obecni na uroczystości zechcą spróbować swoich sił w kolejnych edycjach konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego!

Kamila Wojciechowska-Domańska

Kinga Dębowczyk

Skip to content