„Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”

„Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”

„Mały Książę”, Antoine de Saint-Exupéry

 

 

W poniedziałek 16 kwietnia, członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu udali się do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Celem wyjazdu było przekazanie schronisku karmy dla zwierząt oraz koców, które udało się zgromadzić dzięki zbiórce zorganizowanej w szkole oraz dostarczenie młodym ludziom wiedzy
z zakresu działalności schroniska, właściwego postępowania ze zwierzętami a także ukształtowanie postawy wobec zwierząt charakteryzującej się szacunkiem i empatią. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców zajmujących się od lat tresurą i hodowlą, będących pracownikami schroniska. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną a także wysłuchała prelekcji dotyczącej adopcji zwierząt, historii podopiecznych schroniska, faktów, mitów i ciekawostek dotyczących zwierząt egzotycznych, omówiono problem gatunków ginących, ich zależności od środowiska i działalności człowieka. Następnie była okazja do poznania podopiecznych schroniska. Był to najbardziej wzruszający moment wizyty. Cieszy, że uczniowie naszej szkoły chcą pomagać nie tylko potrzebującym ludziom, ale także wrażliwi są na krzywdę zwierząt.

 Zapraszamy do galerii

Małgorzata Wróblewska
Sylwia Budzyńska

Skip to content