Zapraszamy do parczewskiego Staszica

Zapraszamy do parczewskiego Staszica!

 

Film o naszej szkole pod tym linkiem

 

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzenia rekrutacji 2018/2019

Załączniku do zarządzenia:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Najważniejsze daty

Wprowadzanie oferty edukacyjnej

2018-03-16
00:00:00

2018-03-29
00:00:00

Przekazywanie danych osobowych uczniów

2018-04-02
00:00:00

2018-05-11
00:00:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

2018-05-14
00:00:00

2018-06-15
00:00:00

Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów

2018-05-14
00:00:00

2018-06-18
15:00:00

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

2018-06-06
00:00:00

2018-06-08
00:00:00

Przesyłanie danych o osiągnięciach

2018-06-19
00:00:00

2018-06-21
14:00:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

2018-06-22
00:00:00

2018-06-26
15:00:00

Weryfikacja danych o osiągnięciach

2018-06-22
00:00:00

2018-06-29
14:00:00

Porządkowanie list chętnych

2018-06-29
14:00:00

2018-06-29
14:30:00

Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia

2018-07-03
08:00:00

2018-07-03
14:00:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

2018-07-04
10:00:00

2018-07-04
10:00:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (dostarczanie dokumentów)

2018-07-04
10:00:00

2018-07-06
10:00:00

Pobieranie list przyjętych

2018-07-06
14:00:00

2018-07-06
18:00:00

Publikacja list przyjętych

2018-07-09
12:00:00

2018-07-09
12:00:00

Aktualizacja danych

2018-07-09
12:00:00

2018-08-31
23:00:00

Skip to content