Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w naszej szkole 13 października . Oficjalną część uroczystości rozpoczął dyrektor szkoły Mirosław Kowalski, który powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Adam Domański – wicestarosta Parczewa, Anna Ignatowicz- kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Janusz Zieliński – przewodniczący komisji ds. oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców oraz lokalni przedsiębiorcy

W przemówieniach dyrektora, jak i zaproszonych gości można było usłyszeć, jak ważną rolę odgrywają nauczyciele w kształtowaniu umysłów i charakterów młodego człowieka. Nauczycielom życzono cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyrazem wdzięczności były nagrody, wyróżnienia i kwiaty. Uroczystość uświetniła część artystyczna. Przedstawienie miało charakter satyryczny, a puenta unaoczniła widzom, że współczesna szkoła nie tylko wymaga, ale daje również wiele radości.

M. Saczuk, I. Semeniuk, D. Wróblewski

Skip to content