„Jedziemy na Litwę”

„Jedziemy na Litwę – budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej” nr 2020-1-PMU-3088

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu kulturowego wyjechało na Litwę. Przed wyjazdem odbyły się zajęcia przygotowawcze, które przybliżyły nam kulturę, mentalność, tradycje i życie na Litwie. Zajęcia pedagogiczne uświadomiły nam i nauczyły pracować w grupie i żyć w nowych warunkach z dala od rodziców i domu. Naszym językiem do komunikowania się jest język angielski. Na zajęciach językowych doskonaliliśmy nasze
umiejętności lingwistyczne. Ze względu na sytuację epidemiczna i nadal dużą liczbę zachorowań wszystkie zajęcia odbyły się na platformie MS Teams (zdalnie). Więcej informacji http://„Jedziemy na Litwę”

Skip to content