ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Parczew, dnia    23-06-2020 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w   Zespole Szkół im. S. Staszica w Parczewie

 Ten rok szkolny kończy się inaczej niż poprzednie. Ze względów bezpieczeństwa , w trosce o zdrowie i życie naszych uczniów inaczej będzie również przebiegało zakończenie roku szkolnego i rozliczenie się ze szkołą .

Wręczenie świadectw promocyjnych dla klas I  i  II Technikum odbędzie się   26 czerwca 2020 r.  Każdy uczeń spotka się z wychowawcą indywidualnie według ustalonego przez niego harmonogramu i odbierze świadectwo . Podczas załatwiania wszystkich spraw w szkole, uczniowie i wszyscy interesanci zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania się w miejscach publicznych oraz stosowania środków ochrony indywidualnej ( rękawiczki ochronne i maseczki ).

  Ponieważ jednocześnie na terenie szkoły może przebywać ograniczona liczba osób wychowawcy klas prześlą każdemu uczniowi konkretną godzinę  w której powinien zgłosić się do szkoły. Przewidziany czas dla poszczególnych klas w dniu 26.06.2020 r. to :

  1. Klasy : I TF/TS( po SP, p. M. Woźniak) , I TI (po SP, p. A. Brewczuk), IITS/TF ( p. A. Kowalska)  :  9.00-10.30 
  2. Klasy : ITF/TS  ( po Gimn. , p. I. Semeniuk ) , I TZ ( po Gimn., p.K. Golonka ), I TI ( po Gimn., p. K. Wojciechowska- Domańska ) : 11.00 – 12.30 
  3. Klasy :  I TZ/TE ( po SP , p. A. Zegan) ,  II TI ( p. M. Mazurek) ,      II TZ ( p. B. Dybała), II TI/TE ( p. R. Dziewulska-Tyborowska) :             13.00 – 14.30 

Spotkania z wychowawcami klas będą odbywały się na boisku szkolnym i placu przed szkołą. W przypadku niepogody spotkania odbędą się w hali sportowej , sali gimnastycznej oraz na korytarzu I i II piętra.

UCZNIOWIE KLAS  III TECHNIKUM ODBIORĄ SWOJE ŚWIADECTWA 26 SIERPNIA 2020 R.  O GODZ 14.00 PO ROZLICZENIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ I UZYSKANIU POZYTYWNEJ OCENY Z JEJ PRZEBIEGU.

                                                                                        Mirosław Kowalski

Skip to content