Bezpieczni na drodze i w ruchu drogowym

Bezpieczni na drodze i w ruchu drogowym

Niemal każdy dzień przynosi informacje o kolejnych wypadkach (często śmiertelnych) z udziałem młodych osób. Nadmierna prędkość, brawura, alkohol i brak wyobraźni to najczęstsze przyczyny tragedii na drogach, których jesteśmy świadkami. Konieczne jest uświadamianie młodym uczestnikom ruchu drogowego (kierowcom, rowerzystom, pieszym) jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie na drogach. Taki cel przyświecał spotkaniu parczewskich policjantów drogówki z pełnoletnią młodzieżą klas III i IV naszej szkoły, które odbyło się 11 września 2018 roku.

Miejmy nadzieję, że zaprezentowane materiały wideo i prelekcja będą skutkowały większą ostrożnością, roztropnością, a co za tym idzie większym bezpieczeństwem na drogach.

Pamiętajcie! Każdy uczestnik ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zarówno swoje jak i tych, których spotyka na drodze.

Skip to content