Recytowała Mickiewicza

Recytowała Mickiewicza

28 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza
w Białej Podlaskiej odbył się III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Utworów
Adama Mickiewicza. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
Patronat honorowy nad konkursem objęła: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty.

Recytacje oceniało profesjonalne jury w składzie: prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka
– językoznawcai dr Barbara Stelingowska – literaturoznawca
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
; dr hab. Rafał Szczerbakiewicz – literaturoznawca i Przemysław Kaliszuk – literaturoznawca
z UMCS w Lublinie.

Naszą szkołę  reprezentowała Katarzyna Motyka, która   zaprezentowała fragmenty
,,Pana Tadeusza”. Jury bardzo wysoko oceniło ogólny wyraz artystyczny występu,

poprawność artykulacyjną
oraz doskonałą dykcję , przyznając Katarzynie wyróżnienie w finale konkursu.

Prezentacje recytatorów podsumowała prof. Violetta Machnicka. Zauważyła, że wszyscy
uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom i pogratulowała umiejętności recytatorskich
i niezwykłej wrażliwości.

 

B.Dybała

Skip to content