Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej

25 marca w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej pod patronatem Starosty Parczewskiego.  Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaprezentowali swoje umiejętności językowe i wokalne. Ich poczynania oceniało jury w składzie: Pani Małgorzata Wróblewska, Pan Jacek Domański oraz Pan Zdzisław Chmielarz.

  Konkurs miał na celu:

– prezentację umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

– propagowanie nauki języków  poprzez śpiewanie piosenek,

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

– oraz promocję utalentowanych wykonawców ze szkół powiatu parczewskiego.

Utwory i ich interpretacje zaprezentowane w finale cechował wysoki poziom merytoryczny, językowy oraz wokalny.

Osoby nagrodzone w Konkursie Piosenki Angielskiej:

Kategoria wokaliści:

1 miejsce-Zofia Gierulska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie

2 miejsce-Amelia Dzadz z Zespołu Szkół w Parczewie

3 miejsce-Magdalena Szelepajło ze Szkoły Podstawowej w Sosnowicy

Kategoria zespoły:

1 miejsce- Forget Me Not ze szkół ponadpodstawowych w Parczewie

2 miejsce-Lena Wilczyńska i Małgorzata Sonczuk z Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie

3 miejsce-Joanna Koczkodaj, Magdalena Zdunek i Agata Korniecka z Zespołu Szkół w Parczewie

Najmilszą częścią było wręczenie nagród ufundowanych przez Zarząd Powiatu Parczewskiego. Starosta Parczewski Pan Janusz Hordejuk , Wicestarosta Pan Artur Jaszczuk  wraz z Panem Mirosławem Kowalskim Dyrektorem ZS w Parczewie wręczyli nagrody laureatom oraz wyróżnionym w konkursie, podkreślając wysoki poziom językowy i artystyczny uczestników. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców Zespołu Szkół w Parczewie oraz  wydawnictw Macmillan, Pearson oraz Oxford  uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Piekarnia M. Lipka z Parczewa ufundowała słodki poczęstunek dla uczestników Konkursu a Pan Artur Wardak z firmy DELI Nagłośnienie zadbał o  profesjonalną oprawę techniczną.

 Pan Starosta Janusz Hordejuk nie tylko pogratulował zwycięzcom, ale również wyraził uznanie dla inicjatywy nauczycieli języka angielskiego i zachęcił do organizowania kolejnych edycji konkursu. Na zakończenie  Dyrektor Szkoły – Pan Mirosław Kowalski, również pogratulował młodzieży osiągniętych sukcesów i zachęcił do dalszej wytrwałej pracy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu Piosenki Angielskiej!

Kamila Wojciechowska-Domańska

Kinga Dębowczyk

Marzena Świć

Skip to content