Powiatowy Konkursy Piosenki Angielskiej.

Powiatowy Konkursy Piosenki Angielskiej.

 Konkurs Piosenki Angielskiej  odbędzie się w dniu 25.03.2024 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica  w Parczewie.

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej.

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Kamila Wojciechowska-Domańska, Kinga Dębowczyk i Marzena Świć

CELE KONKURSU:

prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiewanie piosenek,

motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

promocja utalentowanych wykonawców,

utrwalenie i wzbogacenie leksyki,

praca nad poprawną wymową,

przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu,

realizacja marzeń i ambicji,

budowanie pozytywnej samooceny

współpraca nauczycieli języka angielskiego

UCZESTNICY

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu parczewskiego. Podmiot wykonawczy oznacza solistę, duet lub zespół wokalny. Uczestnicy mogą wybrać jedną kategorię.
 • Zgłoszenie uczestnictwa polega na przesłaniu wypełnionej Karty zgłoszenia oraz Zgody rodziców/prawnych opiekunów do dnia 15 marca 2024 roku do organizatorów  konkursu odpowiedzialnych za rekrutację  eve-7@wp.pl lub wojmarz@wp.pl
 • Nieprawidłowe uzupełnienie lub pominięcie któregoś z załączników (Karty zgłoszenia,  zgody rodziców/ prawnych opiekunów) może być podstawą niezakwalifikowania do konkursu. Zgłoszenie jestrównoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Dane osobowe. Dla potrzeb Konkursu Piosenki Angielskiej, organizatorzy będą wymagać oraz przetwarzać dane osobowe uczestników takie jak: adres email, imię i nazwisko, klasę, zdjęcia oraz nagranie. Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w mediach w celach promocyjnych.

Powyższe wyrażenie zgody jest niezbędne w celu przetwarzania danych i następuje po podpisaniu Karty zgłoszenia oraz Zgody rodziców/prawnych opiekunów.

 • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: – klasy VI – VIII szkoły podstawowej

– wszystkie klasy szkoły ponadpodstawowej

 • 6.  Dopuszcza się możliwość wykorzystania akompaniamentu na żywo, akompaniamentu w formie pliku elektronicznego zapisanego na urządzeniu pamięci przenośnej typu Pendrive, lub wykonania utworu w formie a capella.

ZASADY KONKURSOWE

Konkurs odbędzie się w dniu 25 marca 2024 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica  w Parczewie,

 w formie przesłuchań podmiotów wykonawczych.

 1. Wymogiem konkursowym jest:
 • Wykonanie, w języku angielskim, jednej, dowolnej piosenki przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, z podkładem mp3, lub a capella.
 • Piosenki nie mogą zawierać wulgarnych treści.
 • Czas trwania nagrania utworu muzycznego nie może przekraczać 5 minut.

ZASADY OCENIANIA I NAGRODY

 1. Przesłane nagrania podlegają ocenie Komisji Konkursowej.
 • Utwory muzyczne będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
  • poprawność językowa i fonetyczna,
  • dobór repertuaru,
  • intonacja,
  • dykcja,
  • poczucie rytmu,
  • walory głosowe,
  • muzykalność i ogólne walory estetyczne.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r.

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

KamilaWojciechowska –Domańska

Kinga Dębowczyk

Marzena Świć

Skip to content