Nowy projekt Erasmus+ w Grecji

Rozpoczynamy realizację Projektu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061634 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Grecji. Projekt jest skierowany do uczniów technikum informatycznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz do uczniów technikum usług fryzjerskich. Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie. Formularze zgłoszeniowe uczniowie składają do wychowawców klas w terminie od 3 do 11 stycznia 2023. Wychowawcy po wypełnieniu formularzy przekazują je koordynatorowi projektu. Szczegóły znajdują się w regulaminach. w sekcji Uczniowie/ Erasmus+.

Zapraszamy serdecznie.

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

 

Projekty

W ubiegłym roku w naszej szkole realizowaliśmy projekt pt. “Doświadczenie w zawodzie – praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie” nr. 2020-1-PL01-KA102-078510, finansowany ze środków Programu Erasmus+ w ramach środków Unii Europejskiej. Projekt był skierowany do 84 uczniów kształcących się w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie w kierunkach: Technik Usług Fryzjerskich (14 osób), Technik Pojazdów Samochodowych (14 osób), Technik Informatyk (28 osób) i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (28 osób). Na rynku pracy szczególnie w kierunkach wybranych do naszego projektu, panuje bardzo duża konkurencja, dlatego też uczestniczący w projekcie uczniowie mieli okazję do zdobycia unikalnego doświadczenia, które wyróżni ich spośród innych kandydatów. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy na praktyki do Grecji, organizowane wspólnie z naszym partnerem – firmą Olympus Education Services. Wyjazdy odbyły się na wiosnę 17-28.05.2021 r. oraz jesień 22.08-04.09.2021 r.

Poprzez organizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+ chcieliśmy osiągnąć szereg celów zgodnych z potrzebami naszej szkoły. Najważniejszym aspektem był tutaj rozwój kompetencji uczniów, zarówno w zakresie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i osobistych. W następnym etapie, gdy będą oni podejmować już pracę, wykażą się przedsiębiorczością i profesjonalizmem, znajomością kluczowych zagadnień ze swojej branży na europejskim poziomie. Wyjazd na praktyki był dla młodzieży okazją do podniesienia poziomu wiedzy, kluczowych kompetencji praktycznych i zdobycia unikalnych doświadczeń. Uczniowie nauczyli się współpracować w międzynarodowej grupie a także musieli poradzić sobie w rozwiązywaniu nietypowych problemów w niestandardowych sytuacjach.

Projekt wywarł ogromny wpływ na uczniów naszej placówki i wierzymy, że realizacja tego typu działań we wszystkich szkołach średnich pozwoli młodym ludziom na przygotowanie się na wejście w dorosły świat i zwiększy ich szansę na rynku zawodowym.

Dziękujemy ci Erasmus+!

Dalsze plany na rozwijanie międzynarodowej współpracy. Uczniowie naszej szkoły w tym roku, już pod koniec marca 2022 pojadą na Litwę w ramach projektu: „Jedziemy na Litwę – budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej”. Nie jest to projekt zawodowy lecz kulturowy z programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Koordynator Projektu
Zdzisław Chmielarz

Skip to content