ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

Nabór uczniów do udziału w projekcie nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000035718
współfinansowanym w ramach Programu Erasmus+ już niedługo się rozpocznie!

Projekt skierowany jest do 10 uczniów naszej szkoły z kierunku
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą  m.in. w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w kwietniu 2022 roku we Włoszech. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest Pan Zdzisław Chmielarz, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

10 marca 2022Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
16 marca 2022Spotkanie informacyjne o projekcie
18 marca 2022Zakończenie rekrutacji do projektu
21 marca 2022Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników
23 marca 2022Odwołania od decyzji Komisji Naborowej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w biurze koordynatora projektu bezpośrednio u koordynatora projektu oraz dostępne są na stronie internetowej.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć u wychowawcy klasy wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Skip to content