HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ZS IM. S. STASZICA W PARCZEWIE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH  ZS IM. S. STASZICA W PARCZEWIE

Wszystkie egzaminy poprawkowe z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych w naszej szkole odbywają się 25 sierpnia 2020r.( wtorek) wg następującego porządku :

  1. Godz. 9:00    MATEMATYKA
  • Godz. 11:00  JĘZYK POLSKI , CHEMIA, INFORMATYKA ,
  • Godz. 13:00  JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA

Egzaminy  odbędą się  z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego i zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami określającymi pracę szkoły  w warunkach  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 . Zobowiązuję Państwa do przybycia w środkach ochrony osobistej. Zapewniony będzie odpowiedni dystans pomiędzy stolikami – minimum 1,5 metra oraz środki dezynfekujące.

Skip to content