Harmonogram matur w ZESPOLE SZKÓŁ im. Stanisława Staszica w PARCZEWIE

                                                                                       Parczew , dn. 27.04.2020r.

            Harmonogram matur w ZESPOLE SZKÓŁ im. Stanisława Staszica w PARCZEWIE

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku informuję że egzamin maturalny w sesji wiosennej obecnego roku szkolnego 2019/2020 będzie przebiegał wg następującego harmonogramu :

Skip to content