Wymiana międzynarodowa w Poroninie ERASMUS +

Wymiana międzynarodowa w Poroninie ERASMUS +

W dniach 18-27 lipca 2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem mgr Anną Brewczuk
uczestniczyli w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach projektu “Be Careful on the Web – 2”,
realizowanego w ramach projektu Erasmus+ w Poroninie. Oprócz grupy młodzieży z Polski
w projekcie wzięli również udział młodzi ludzie z Litwy. Łącznie w wymianie młodzieży,
sfinansowanej całkowicie z funduszy programu Erasmus + wzięły udział 32 osoby.

Głównymi celami projektu były:
– promowanie postaw i wartości takich jak tolerancja, otwartość na inne kultury,
szacunek, poczucie wspólnoty europejskiej;
– podnoszenie umiejętności językowych uczestników;
– popularyzowanie programu Erasmus + i możliwości rozwoju, jakie oferuje on młodym ludziom;
– integracja młodych ludzi z krajów partnerskich;
– podnoszenie kompetencji związanych z użytkowaniem komputera;
– stworzenie przewodnika na temat bezpiecznego poruszania się po sieci.

Zajęcia oraz warsztaty w trakcie wymiany były niezwykle ciekawe i angażujące.
Uczestnicy pracowali w małych międzynarodowych grupach, odbywały się różnego rodzaju dyskusje,
debaty, gry i wiele innych aktywnych form pracy. Młodzież w trakcie wymiany przygotowała e-booka
, filmy, różnego rodzaju materiały wizualne i prezentacje. Wszystkie zdobyte przez uczestników
kompetencje i umiejętności, zostały potwierdzone certyfikatem Fundacji organizującej projekt
oraz certyfikatem Youthpass. Ciekawym elementem wymiany były wieczory: polski i litewski połączone
z degustacją potraw narodowych. Odbywały się również wycieczki do Zakopanego a także wyjścia w góry.
Uczniowie wrócili zadowolenie i bogatsi o nowe doświadczenia.
Anna Brewczuk

FOTORELACJA

Skip to content