Erasmus+

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie wyjadą na międzynarodowe praktyki do Grecji dzięki
dofinansowaniu dla projektu Erasmus+ pt. „Nowa wiedza i doświadczenia – staże zawodowe uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie”!

Podczas dwóch dwutygodniowych mobilności do Grecji, 60 uczniów kierunków Technik usług fryzjerskich,
Technik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, będzie miało okazję
odbyć niezapomniane praktyki zawodowe.

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu kluczowej wiedzy i umiejętności praktycznych.
Uczniowie na zakończenie projektu otrzymają dokument Europass Mobilność, a na zakończenie
praktyk certyfikaty wystawione przez naszego partnera.

Skip to content