| Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne.

| Kwalifikacje kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Uczeń, zdobywa umiejętności w zakresie:

oceniania jakości produktów,
przechowywania żywności,
obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
obsługi sprzętu gastronomicznego,
przygotowania dań zimnych,
gorących i podstawowych deserów,
wydawania dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Uczeń, zdobywa umiejętności w zakresie:

oceniania jakości żywności,
planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
wykonywania usług gastronomicznych,
ekspedycji potraw i napojów