Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne.

Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Uczeń, zdobywa umiejętności w zakresie:

• oceniania jakości produktów,
• przechowywania żywności,
• obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
• obsługi sprzętu gastronomicznego,
• przygotowania dań zimnych,
• gorących i podstawowych deserów,
• wydawania dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Uczeń, zdobywa umiejętności w zakresie:

• oceniania jakości żywności,
• planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
• organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
• wykonywania usług gastronomicznych,
• ekspedycji potraw i napojów