| Technik Informatyk

Opracowuje, uruchamia, instaluje programy komputerowe, programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje różnych firm, obsługuje komputery typy PC, diagnozuje i naprawia usterki, montuje komputery, projektuje zakłada i prowadzi strony internetowe, projektuje i administruje bazy danych, konfiguruje sprzęt i oprogramowanie komputerowe, buduje i obsługuje sieci komputerowe.

| Kwalifikacje kierunku Technik Informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikacje, będzie potrafił:

• Wykonać lokalną sieć komputerową,
• Eksploatować urządzenia peryferyjne i sieciowe,
• Wykonywać naprawy urządzeń techniki komputerowej,
• Administrować systemami operacyjnymi.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikacje, będzie potrafił:

• Programować aplikacje,
• Tworzyć i administrować bazy danych.
• Tworzyć strony i aplikacje internetowe.