Technik Informatyk

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki po przemysł, a skończywszy na rozrywce. Jest to ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technik informatyk opracowuje, uruchamia, instaluje programy komputerowe, programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje różnych firm, obsługuje komputery typu PC, diagnozuje i naprawia usterki, montuje komputery, projektuje zakłada i prowadzi strony internetowe, projektuje i administruje bazy danych, konfiguruje sprzęt i oprogramowanie komputerowe, buduje i obsługuje sieci komputerowe. 

Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

Uczeń, zdobywa umiejętności w zakresie:

• przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
• administrowania systemami operacyjnymi,
• serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
• przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

Uczeń, zdobywa umiejętności w zakresie:

• tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
• tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
• programowania aplikacji internetowych,
• tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.