Badania lekarskie dla kandydatów

Badania lekarskie dla kandydatów będą wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach:

  1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 1 ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin tel: 81 533 00 34 wew.210
  2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin tel. 81 533 00 34 wew. 548
  3. Poradnia Medycyny pracy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

 ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 342 06 84, 83 342 82 08

Konieczne jest  wcześniejsze  uzgodnienie telefoniczne terminu i godziny wizyty.

Na badania należy zabrać ze sobą zestaw niezbędnych dokumentów , które są dostępne na stronie www.womp.lublin.pl  w zakładce druki:

  1. Skierowanie na badania – wydaje Szkoła od 25.06,2021r. po złożeniu  oryginalnych dokumentów ;
  2. Karta – badania podmiotowe, powinna zostać uzupełniona i podpisana przez ucznia lub ucznia i Opiekuna jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż.
  3. Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 , wypełniana jest samodzielnie przez kandydatów do szkoły w dniu wykonywania badania.

Na badania uczeń powinien zgłosić się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym oraz zabrać ze sobą:
– maseczkę,
– dowód tożsamości  (legitymacje szkolną) ,
– kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznej jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,
– kartę zdrowia ucznia (wydaje pielęgniarka szkolna lub właściwy ośrodek zdrowia);
– dodatkowe wyniki badań jeżeli takie uczeń posiada,
– okulary, jeżeli uczeń nosi. Pragniemy podkreślić, iż przed badaniem uczniowie będą podlegać niezbędnym procedurom triażu na terenie WOMP CP-L w Lublinie ( tj. pomiar temperatury, analiza karty ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2).

Accessibility